Start Submission
Special Collection

Colonialism and Imperialism

Collection launched: 17 Aug 2019
Het tijdperk van de Europese koloniale imperia kwam in de tweede helft van de twintigste eeuw ten einde. Toch blijft het onderwerp relevant voor onze huidige post-koloniale samenleving. Hoe gaan we om met de herinneringen aan deze tijd en hoe dienen deze onderzocht te worden? BMGN – Low Countries Historical Review presenteert in haar nieuwe special collection kolonialisme en imperialisme een selectie van artikelen over het koloniale verleden van Nederland en België om de balans nog eens op te maken.

The age of European imperialism came to an end in the second half of the twentieth century. However, the topic is still relevant in our current post-colonial society. How do we deal with the memories of this time period, and how are we to study it? BMGN –Low Countries Historical Review presents a selection of articles in this new special collection Colonialism and Imperialism on the colonial history of The Netherlands and Belgium to take stock again.