Start Submission

Reading: Veel vertier, weinig politiek

Download

A- A+
Alt. Display

Discussion

Veel vertier, weinig politiek

Author:

Dirk Jan Wolffram

Royal Netherlands Historical Society (editor), NL
X close

Abstract

In his rich book Plaatsen van beschaafd vertier (Places of civilised pleasure) Jan Hein Furnée displays in a creative and exemplary manner the culture of the elite in The Hague in the nineteenth century. With his book he set a new standard for local cultural-historical research. However the book offers little additional value as a comparative approach is missing. Moreover, by choosing elite and bourgeois sociability as a point of departure, the book offers no new insights into the changes in nineteenth-century political culture.

 

This review is part of the discussion forum 'Plaatsen van beschaafd vertier' (Jan Hein Furnée).


In zijn rijke studie Plaatsen van beschaafd vertier legt Jan Hein Furnée op voorbeeldige en inventieve wijze de elitecultuur van het negentiende-eeuwse Den Haag bloot. Hiermee zet hij een nieuwe standaard voor lokaal cultuurhistorisch onderzoek. De verdere meerwaarde van het boek is echter gering door het ontbreken van een vergelijkend perspectief. Ook leidt de gekozen invalshoek van de elitaire en burgerlijke sociabiliteit niet tot nieuwe inzichten in de veranderingen in de politieke cultuur van de negentiende eeuw.

 

Deze recensie maakt deel uit van het discussiedossier 'Plaatsen van beschaafd vertier' (Jan Hein Furnée).

DOI: https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.9742
How to Cite: Wolffram, D.J., 2014. Veel vertier, weinig politiek. BMGN - Low Countries Historical Review, 129(3), pp.93–100. DOI: http://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.9742
48
Views
42
Downloads
Published on 19 Sep 2014.

Downloads

  • PDF (EN)