Start Submission

Reading: Het Rijksmuseum als historisch museum

Download

A- A+
Alt. Display

Forum

Het Rijksmuseum als historisch museum

Author:

Catrien Santing

Royal Netherlands Historical Society
X close

Abstract

Het vorig jaar heropende Rijksmuseum afficheert zich expressis verbis als
Museum van Nederland. Het pretendeert ‘kunst, geschiedenis en mensen
te verbinden’ en doet dat aan de hand van voorwerpen die het museum
sinds zijn oprichting verzamelt. Nadat enkele redactieleden van dit blad de
nieuwe presentatie hadden aanschouwd, speciaal met het oog op de manier
waarop kunst en geschiedenis in samenhang worden gepresenteerd, kwam
bij de redactie de behoefte op om het hoe en waarom van de Nederlandse
geschiedenis die ons in Cuypers’ zalen in de eenentwintigste eeuw wordt
voorgehouden, onder een professioneel historische loep te nemen.
DOI: https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.9437
How to Cite: Santing, C., 2014. Het Rijksmuseum als historisch museum. BMGN - Low Countries Historical Review, 129(1), pp.134–135. DOI: http://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.9437
75
Views
126
Downloads
Published on 14 Mar 2014.

Downloads

  • PDF (EN)

  • PDF (EN)