Start Submission

Reading: P. den Boer, Beschaving. Een geschiedenis van de begrippen hoofsheid, heusheid, beschaving e...

Download

A- A+
Alt. Display

Book Reviews

P. den Boer, Beschaving. Een geschiedenis van de begrippen hoofsheid, heusheid, beschaving en cultuur

Author:

M.E.H.N. Mout

DOI: https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.5783
How to Cite: Mout, M.E.H.N., 2003. P. den Boer, Beschaving. Een geschiedenis van de begrippen hoofsheid, heusheid, beschaving en cultuur. BMGN - Low Countries Historical Review, 118(1), pp.65–67. DOI: http://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.5783
51
Views
60
Downloads
Published on 01 Jan 2003.

Downloads

  • PDF (EN)