Reading: A.J.M. Koenheim, Johan Wolfert van Brederode 1599-1655. Een Hollands edelman tussen Nassau e...

Download

A- A+
Alt. Display

Book Reviews

A.J.M. Koenheim, Johan Wolfert van Brederode 1599-1655. Een Hollands edelman tussen Nassau en Oranje

Author:

S. Wubbolts-de Boer

DOI: https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.5355
How to Cite: Wubbolts-de Boer, S., 2000. A.J.M. Koenheim, Johan Wolfert van Brederode 1599-1655. Een Hollands edelman tussen Nassau en Oranje. BMGN - Low Countries Historical Review, 115(4), pp.603–603. DOI: http://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.5355
24
Views
20
Downloads
Published on 01 Jan 2000.

Downloads

  • PDF (EN)