Start Submission

Reading: P.J. Drooglever, M.J.B. Schouten, Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesisch...

Download

A- A+
Alt. Display

Book Reviews

P.J. Drooglever, M.J.B. Schouten, Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, XX, 16 september 1949-31 december 1949

Author:

J.F. Meijer

DOI: https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.4800
How to Cite: Meijer, J.F., 1998. P.J. Drooglever, M.J.B. Schouten, Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, XX, 16 september 1949-31 december 1949. BMGN - Low Countries Historical Review, 113(3), pp.454–455. DOI: http://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.4800
29
Views
26
Downloads
Published on 01 Jan 1998.

Downloads

  • PDF (EN)