Start Submission

Reading: De Afscheiding van 1834 herdacht

Download

A- A+
Alt. Display

Review Articles

De Afscheiding van 1834 herdacht

Author:

G.J. Schutte

Abstract

W. Bakker, De Afscheiding van 1834 en haar geschiedenis A.P. Crom, Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land P. van de Breevaart, De vereniging van 1907. De vereniging van de Ledeboeriaanse gemeenten en de gereformeerde gemeenten onder het kruis D. Deddens, J. Kamphuis, Afscheiding-wederkeer. Opstellen over de Afscheiding van 1834 M. Drayer, W. van't Spijker, In trouw gescheiden C. de Gast, De Afscheiding van 1835 in Almkerk en Emmichoven. Godsdiensttwisten in het land van Heusden en Altena A. de Groot, Hermanus Willem Witteveen en zijn zendingsgemeente te Ermelo A.M. Lindeboom, Om de grondslagen van het christendom. Overpeinzingen bij het honderdvijftigjarig jubileum van de Afscheiding B. Coster, Om de zuiverheid van het Woord. Historische en genealogische bijdragen betreffende de afscheiding van 1834 in Drenthe F. Pereboom, 'Van scheurmakers, onruststokers en geheime opruijers...' De Afscheiding in Overijssel C. van Rijswijk, De kruisdrager van Ulrum. Levensbeschrijving van ds. H. de Cock T.N. Schelhaas, De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht C. Smits, De Afscheiding van 1834, V, Documenten uit het archief ds. H. P. Scholte, bewaard te Pella, Iowa, USA (vervolg) C. Smits, De Afscheiding van 1834, VI, Het Réveil en ds. H. P. Scholte. Correspondentie W. van 't Spijker, Anthony Brummelkamp. Een terugblik op de Afscheiding H. Veldman, De Afscheiding van 1834 J. Vree, De Groninger godgeleerden. De oorsprong en de eerste periode van hun optreden (1820-1843) J. Wesseling, De Afscheiding van 1834 in Friesland, III, De classes Sexbierum (Franeker), Sneek en Tjalleberd (Heerenveen) van de Afgescheiden kerken J. Wesseling, De Afscheiding van 1834 in Overijssel 1834-'69, I, De classis Zwolle R.P. Zijp, Anderhalve eeuw gereformeerden 1834-1984
DOI: https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2728
How to Cite: Schutte, G.J., 1986. De Afscheiding van 1834 herdacht. BMGN - Low Countries Historical Review, 101(3), pp.400–416. DOI: http://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2728
45
Views
56
Downloads
Published on 01 Jan 1986.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)