Start Submission

Viewing Metrics for:

K. Tippe, ‘Een echte Overijsselschman’. Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874). Burger, bestuurder en historicus in een rurale omgeving
J. Baartmans, Robert Jasper baron van der Capellen tot den Marsch (1743-1814). Regent, democraat en huisvader

Published on 01 Jan 2011.

We record metrics using Google Analytics, PLoS Lagotto and UPs Twitter Scraper.

  • Views: unique visits to the article full text.
  • Downloads: user downloads of PDF and XML.
  • Citations: citing articles in CrossRef.
  • Twitter: tweets, retweets and mentions.
  • Facebook: mentions of this article.
  • Wikipedia: citing articles in Wikipedia.

Return to Article