Start Submission

Viewing Metrics for:

J.F. Fischer Fzn., De dag-journalen met de complete authentieke geschiedenis van 's lands schip van oorlog Delft en de waarheid over de Zeeslag van Camperduin

Published on 01 Jan 1999.

We record metrics using Google Analytics, PLoS Lagotto and UPs Twitter Scraper.

  • Views: unique visits to the article full text.
  • Downloads: user downloads of PDF and XML.
  • Citations: citing articles in CrossRef.
  • Twitter: tweets, retweets and mentions.
  • Facebook: mentions of this article.
  • Wikipedia: citing articles in Wikipedia.

Return to Article