Start Submission

Viewing Metrics for:

J.P. de Valk, Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der rooms-katholieke kerk in Nederland, 1727-1831, IV, Inventaris van Romeinse archivalia betreffende het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, 1813-1831

Published on 01 Jan 1995.

We record metrics using Google Analytics, PLoS Lagotto and UPs Twitter Scraper.

  • Views: unique visits to the article full text.
  • Downloads: user downloads of PDF and XML.
  • Citations: citing articles in CrossRef.
  • Twitter: tweets, retweets and mentions.
  • Facebook: mentions of this article.
  • Wikipedia: citing articles in Wikipedia.

Return to Article