Start Submission

Viewing Metrics for:

S.B. Boelens, Waterstaatswetgeving. Verleden, heden, toekomst. Bundel ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving

Published on 01 Jan 1994.

We record metrics using Google Analytics, PLoS Lagotto and UPs Twitter Scraper.

  • Views: unique visits to the article full text.
  • Downloads: user downloads of PDF and XML.
  • Citations: citing articles in CrossRef.
  • Twitter: tweets, retweets and mentions.
  • Facebook: mentions of this article.
  • Wikipedia: citing articles in Wikipedia.

Return to Article