Start Submission

Viewing Metrics for:

S. Verschuren, Suriname, geschiedenis in hoofdlijnen
P.W. Jansen, Suriname, 'Land in oorlog'. Een verkennend onderzoek naar het veiligheidsbeleid van Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog
H.E. Lamur, The production of Sugar and the Reproduction of Slaves at Vossenburg (Suriname, 1705-1863)
J.M. van der Linde, Jan Willem Kals, 1700-1781, leraar der hervormden en advocaat van indiaan en neger
G.W. van der Meiden, Betwist bestuur. Een eeuw strijd om de macht in Suriname, 1651-1753

Published on 01 Jan 1989.

We record metrics using Google Analytics, PLoS Lagotto and UPs Twitter Scraper.

  • Views: unique visits to the article full text.
  • Downloads: user downloads of PDF and XML.
  • Citations: citing articles in CrossRef.
  • Twitter: tweets, retweets and mentions.
  • Facebook: mentions of this article.
  • Wikipedia: citing articles in Wikipedia.

Return to Article