Start Submission

Viewing Metrics for:

H.H.E. Wouters, 'Van der Nyersen upwaert'. Een bundel opstellen over Limburgse geschiedenis aangeboden aan drs. M. K. J. Smeets bij zijn afscheid als rijksarchivaris in Limburg

Published on 01 Jan 1984.

We record metrics using Google Analytics, PLoS Lagotto and UPs Twitter Scraper.

  • Views: unique visits to the article full text.
  • Downloads: user downloads of PDF and XML.
  • Citations: citing articles in CrossRef.
  • Twitter: tweets, retweets and mentions.
  • Facebook: mentions of this article.
  • Wikipedia: citing articles in Wikipedia.

Return to Article