Sometimes an issue grows naturally into a theme number. The occasion was the celebration of two hundred years of the Kingdom of the Netherlands, which is almost over. BMGN – Low Countries Historical Review has put the most important publications that emerged in connection with this milestone into a historiographical context and judged them on their merits and blind spots. In the forum ‘The Bicentennial 1813-1815’ James Kennedy, Gita Deneckere, Matthijs Lok and Alicia Schrikker take an historiographical approach and tackle the various commemorative works from the point of view of such questions as continuity-discontinuity of the Ancien Régime in the Netherlands/Belgium 1813-1831, the national history writing about this period in the Netherlands and Belgium and the situation in the colonies, something often forgotten. Tom Verschaffel succesfully reviews three royal biographies within a single framework and points out the similarities and differences between the three. The perceptive analyses of all these monumental works to which the occasion has given rise appear to accord well with other royal material, which indicates that this is a vigorous field of research. Frans Willem Lantink demonstrates this in his dissection of the usual genres dealing with the subject. Susie Protschky extends the area of royalty research to the Netherlands-Indies. She makes clear the role played by photographs in establishing the ‘imagined community’ of royalists who were faithful to the Dutch fatherland and Queen Wilhelmina. In the discussion dossier on historical reasoning Dick de Boer, Peter Henderikx, Roos van Oosten and Erik Cordfunke and George Maat discuss the importance of innovative methods borrowed from physics and technology, in trying to solve tricky historical questions, but even this debate has a royal tinge. The protagonist, or perhaps it would be better to speak of the subject because it is about his remains, is the Dutch Count William II, elected as the King of the Romans in 1247. The editors hope you will royally enjoy reading this new number.

On behalf of the Editorial Board,

Catrien Santing

Soms groeit een aflevering vanzelf uit tot een themanummer. De aanleiding was de viering van tweehonderd jaar Koninkrijk der Nederlanden, die bijna voorbij is. De belangrijkste publicaties die in het kader van deze mijlpaal het licht zagen zijn voor de BMGN – Low Countries Historical Review in een historiografische context geplaatst en op merites en blinde vlekken beoordeeld. In het forum ‘The Bicentennial 1813-1815’ nemen James Kennedy, Gita Deneckere, Matthijs Lok en Alicia Schrikker de diverse herdenkingswerken historiografisch de maat aan de hand van kwesties als continuïteit-discontinuïteit van het Ancien Régime in Nederland/België van 1813-1831, de nationale geschiedschrijving over deze periode in Nederland en België en de situatie in de vaak vergeten koloniën. Tom Verschaffel lukte het om de drie koningsbiografieën binnen een bestek te recenseren en overeenkomsten en verschillen tussen de drie delen aan te wijzen. De scherpzinnige analyses van al deze monumentale gelegenheidswerken bleken goed aan te sluiten bij ander koninklijk materiaal, wat aangeeft dat het hier een vitaal onderzoeksveld betreft. Frans Willem Lantink laat dat zien in zijn ontleding van daarin gebruikelijke genres. Susie Protschky breidde het terrein van het monarchieonderzoek uit naar Nederlands-Indië. Zij maakt duidelijk welke rol foto’s speelden in de totstandkoming van de ‘imagined community’ van koningsgezinden die trouw waren aan het Nederlandse vaderland van koningin Wilhelmina. In het discussiedossier over historische bewijsvoering bediscussiëren Dick de Boer, Peter Henderikx, Roos van Oosten, en Erik Cordfunke en George Maat het belang van nieuwe, uit de wereld van natuurwetenschappen en techniek afkomstige methoden voor het oplossen van netelige historische kwesties. Toch heeft ook dit debat een koninklijk tintje. De protagonist – in dit geval misschien eerder het lijdend voorwerp want het gaat om zijn geraamte – is de in 1247 tot Roomskoning gekozen Hollandse Graaf Willem II. De redactie wenst u royaal leesplezier in dit nieuwe nummer.

Namens de redactie,

Catrien Santing