Vol 130 (2015)

Book Reviews

Table of Contents

Book Reviews

Paul van der Steen, Ware grootheid, schamele kleinte. Twee eeuwen Nederland PDF
J.W.L. Brouwer review 1
Peter Bak, Gedonder in de sociale. Vijftig jaar sociaal-culturele wetenschappen aan de Vrije Universiteit 1963-2013 PDF
P.J. Knegtmans review 2
Esther Mijers, ‘News from the Republick of Letters’: Scottish Students, Charles Mackie and the United Provinces, 1650-1750 PDF
Willem Frijhoff review 3
Inge Bertels e.a. (eds.), Tussen beleving en verbeelding. De stad in de negentiende-eeuwse literatuur PDF
Leonieke Vermeer review 4
Berry Brand, Nieuw licht op oude wegen. De wegen die de apostolische beweging volgde vanaf de oorsprong (circa 1830) tot Het Apostolisch Genootschap anno 2011 PDF
George Harinck review 5
Brecht Deseure, Onhoudbaar verleden. Geschiedenis als politiek instrument tijdens de Franse periode in België PDF
Lotte Jensen review 6
Karin van Leeuwen, Uit het spoor van Thorbecke. Grondwetsherziening en staatsvernieuwing in naoorlogs Nederland (1945-1983) PDF
Jan Drentje review 7
Els Kloek, Kenau en Magdalena. Vrouwen in de Tachtigjarige Oorlog PDF
Marianne Eekhout review 8
Jaap Jacobs, Louis H. Roper (eds.), The Worlds of the Seventeenth-Century Hudson Valley PDF
Suze Zijlstra review 9
M.L. Craane, Spatial Patterns: The Late Medieval and Early-Modern Movement Economy of the Bailiwick of ’s Hertogenbosch from an Interregional, Regional and Local Spatial Perspective PDF
Sam Griffiths review 10
Ada Peele, Een uitzonderlijke erfgenaam. De verdeling van de nalatenschap van Koning-Stadhouder Willem III en een consequentie daarvan. Pruisisch heerlijk gezag in Hooge en Lage Zwaluwe, 1702-1755 PDF
Marijke Bruggeman review 11
Djoeke van Netten, Koopman in kennis. De uitgever Willem Jansz Blaeu in de geleerde wereld (1571-1638) PDF
Sandra Langereis review 12
Petra van Langen, Muziek en religie. Katholieke musici en de confessionalisering van het Nederlandse muziekleven, 1850-1948 PDF
Jurjen Vis review 13
Chris van der Heijden, Kinderen van foute ouders. Hun verhaal PDF
David Barnouw review 14
Hendrik Callewier, De papen van Brugge. De seculiere clerus in een middeleeuwse wereldstad, 1411-1477 PDF
Peter Hoppenbrouwers review 15
Caroline Payen, Aux confins du Hainaut, de la Flandre et du Brabant: Le Bailliage d’Enghien dans la tourmente iconoclaste, 1566-1576: Étude de la répression des troubles religieux à la lumière des archives du conseil des troubles et des comptes de confisc PDF
Arjan van Dixhoorn review 16
Roelof van Gelder, Naar het aards paradijs. Het rusteloze leven van Jacob Roggeveen, ontdekker van Paaseiland (1659-1729) PDF
Guido van Meersbergen review 17
Randall Lesaffer (ed.), The Twelve Years Truce (1609): Peace, Truce, War and Law in the Low Countries at the Turn of the 17th Century PDF
J.L. Price review 18
Janneke Weijermars, Stiefbroeders. Zuid-Nederlandse letteren en natievorming onder Willem I, 1814-1834 PDF
Tom Verschaffel review 19
Peter van Dam, Jouke Turpijn, Bram Mellink (eds.), Onbehagen in de polder: Nederland in conflict sinds 1795 PDF
Johan Joor review 20