Vol 130 (2015)

Book Reviews

Table of Contents

Book Reviews

Paul van der Steen, Ware grootheid, schamele kleinte. Twee eeuwen Nederland PDF
J.W.L. Brouwer review 1
Peter Bak, Gedonder in de sociale. Vijftig jaar sociaal-culturele wetenschappen aan de Vrije Universiteit 1963-2013 PDF
P.J. Knegtmans review 2
Esther Mijers, ‘News from the Republick of Letters’: Scottish Students, Charles Mackie and the United Provinces, 1650-1750 PDF
Willem Frijhoff review 3
Inge Bertels e.a. (eds.), Tussen beleving en verbeelding. De stad in de negentiende-eeuwse literatuur PDF
Leonieke Vermeer review 4
Berry Brand, Nieuw licht op oude wegen. De wegen die de apostolische beweging volgde vanaf de oorsprong (circa 1830) tot Het Apostolisch Genootschap anno 2011 PDF
George Harinck review 5
Brecht Deseure, Onhoudbaar verleden. Geschiedenis als politiek instrument tijdens de Franse periode in België PDF
Lotte Jensen review 6
Karin van Leeuwen, Uit het spoor van Thorbecke. Grondwetsherziening en staatsvernieuwing in naoorlogs Nederland (1945-1983) PDF
Jan Drentje review 7
Els Kloek, Kenau en Magdalena. Vrouwen in de Tachtigjarige Oorlog PDF
Marianne Eekhout review 8
Jaap Jacobs, Louis H. Roper (eds.), The Worlds of the Seventeenth-Century Hudson Valley PDF
Suze Zijlstra review 9
M.L. Craane, Spatial Patterns: The Late Medieval and Early-Modern Movement Economy of the Bailiwick of ’s Hertogenbosch from an Interregional, Regional and Local Spatial Perspective PDF
Sam Griffiths review 10
Ada Peele, Een uitzonderlijke erfgenaam. De verdeling van de nalatenschap van Koning-Stadhouder Willem III en een consequentie daarvan. Pruisisch heerlijk gezag in Hooge en Lage Zwaluwe, 1702-1755 PDF
Marijke Bruggeman review 11
Djoeke van Netten, Koopman in kennis. De uitgever Willem Jansz Blaeu in de geleerde wereld (1571-1638) PDF
Sandra Langereis review 12