Vol 129 (2014)

Book Reviews

Table of Contents

Signposts

Signaleringen - Signposts PDF
De redactie BMGN - LCHR signposts 2

Book Reviews

Bert Koene, Schijngestalten. De levens van diplomaat en rokkenjager Gerard Brantsen (1735-1809) PDF
Donald Haks review 40
Anton Poot, Crucial Years in Anglo-Dutch Relations (1625-1642): The Political and Diplomatic Contacts PDF
Gijs Rommelse review 41
Mathieu Segers, Reis naar het continent. Nederland en de Europese integratie, 1950 tot heden PDF
Karin van Leeuwen review 42
Albert Scheffers, Om de kwaliteit van het geld. Het toezicht op de muntproductie in de Republiek en de voorziening van kleingeld in Holland en West-Friesland in de achttiende eeuw PDF
Tom Pfeil review 43
Lotte Jensen en Nina Geerdink (eds.), Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne tijd. Vorm, identiteit en herinnering PDF
C.A. Romein review 44
Rimko van der Maar en Hans Meijer, Herman van Roijen (1905-1991). Een diplomaat van klasse PDF
Hans van der Jagt review 45
George Sanders, Het present van Staat. De gouden ketens, kettingen en medailles verleend door de Staten-Generaal, 1588-1795 PDF
Marianne Eekhout review 46
Jan J.B. Kuipers, Vrijheid Gelijkheid Broederschap. De Nederlanden in de Franse tijd PDF
A.J.B. Sirks review 47
Donna Merwick, Stuyvesant Bound: An Essay on Loss across Time PDF
Jan Zwemer review 48
Frans Grijzenhout, Niek van Sas, Wyger Velema (eds.), Het Bataafse experiment. Politiek en cultuur rond 1800 PDF
René Koekkoek review 49
Redmer Alma, Conrad Gietman, Albert Mensema (eds.), Adel en heraldiek in de Nederlanden. Adellijke identiteit en representatie PDF
Luc Duerloo review 50
J.P. Sigmond, Zeemacht in Holland en Zeeland in de zestiende eeuw PDF
Marc van Alphen review 51
C.O.A. Schimmelpenninck van der Oije, F. Keverling Buisman, e.a. (eds.), Adel en ridderschap in Gelderland. Tien eeuwen geschiedenis PDF
C.A. Romein review 52
Tom Pfeil, Van tollenaar tot poortwachter. Geschiedenis van de douane, de oudste rijksdienst van Nederland PDF
Michael-W. Serruys review 53
Jan W.J. Burgers, The Lute in the Dutch Golden Age: Musical Culture in the Netherlands 1580-1670 PDF
Albert Clement review 54
Ronald Prud’homme van Reine, Moordenaars van Jan de Witt. De zwartste bladzijde van de Gouden Eeuw PDF
Maarten Prak review 55
Joos van Vugt, Marie-Antoinette Willemsen (eds.), Bewogen missie. Het gebruik van het medium film door Nederlandse kloostergemeenschappen PDF
André van der Velden review 56
Anjo G. Harryvan en Jan van der Harst (eds.), Verloren consensus. Europa in het Nederlandse parlementair-politieke debat, 1945-2013 PDF
Doeko Bosscher review 57
Raingard Esser, The Politics of Memory: The Writing of Partition in the Seventeenth-Century Low Countries PDF
Benjamin Kaplan review 58
Edwin van Meerkerk, De gebroeders Van Hogendorp. Botsende idealen in de kraamkamer van het Koninkrijk PDF
Mart Rutjes review 59
Gabrielle Dorren, Met de minsten der Mijnen. Geschiedenis van De Kleine Zusters van de H. Joseph PDF
Mariek Hilhorst review 60
J.Th.J. van den Berg, J.J. Vis, De eerste honderdvijftig jaar. Parlementaire geschiedenis van Nederland, 1796-1946 PDF
Karin van Leeuwen review 61
Maarten J. Aalders, Heeft de slang gesproken? Het strijdbare leven van dr. J.G. Geelkerken (1879-1960) PDF
Rolf van der Woude review 62
Hans Sakkers, Duitse militaire standrechtelijke executies in Zeeland, september-december 1944 PDF
Georgi Verbeeck review 63
Giselle Nath, Brood willen we hebben! Honger, sociale politiek en protest tijdens de Eerste Wereldoorlog in België PDF
Peter Scholliers review 64
Marita Mathijsen, Historiezucht. De obsessie met het verleden in de negentiende eeuw PDF
Herman Paul review 65
Wilfried Uitterhoeve, 1813 Haagse bluf. De korte chaos van de vrijwording PDF
Dierderik Smit review 66
Marc de Vleesschauwer, Van water tot land. Polders en waterschappen in midden Zeeuws-Vlaanderen 1600-1999; Marc de Vleesschauwer, Het Vrije van Sluis. Polders en waterschappen in West-Zeeuws-Vlaanderen 1600-1999 PDF
Piet van Cruyningen review 67
Louis Zweers, De gecensureerde oorlog. Militairen versus media in Nederlands-Indië 1945-1949 PDF
Floribert Baudet review 68
Ben de Pater en Tom Sintobin (eds.), Koninginnen aan de Noordzee. Scheveningen, Oostende en de opkomst van de badcultuur rond 1900 PDF
Mieneke te Hennepe review 69