BMGN - Low Countries Historical Review

BMGN - Low Countries Historical Review was founded in 1877 and is the leading academic journal for the history of the Netherlands, Belgium and their global presence. The journal accommodates all historical subdisciplines and covers every period of history since the Middle Ages. It accepts contributions in Dutch and English. BMGN - Low Countries Historical Review is published by the Royal Netherlands Historical Society / Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) as an Open Access journal in cooperation with Utrecht University Library (Igitur publishing), The Netherlands.

Since 2012 BMGN – Low Countries Historical Review is published in Open Access on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.


News

 

KNHG zoekt een nieuw bestuurslid. Gevraagd: een promovendus geschiedenis

 

Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) organiseert de beroepsgroep van historici, bevordert de geschiedbeoefening en biedt een platform aan de leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Het KNHG mengt zich bovendien actief in maatschappelijke discussies die voor historici van belang zijn. Van oudsher creëert het KNHG daartoe plaatsen waar historici elkaar ontmoeten en kennis kunnen uitwisselen. De digitale wereld opende een rijkdom aan nieuwe mogelijkheden die het KNHG de afgelopen jaren aangreep om een voortrekkersrol te vervullen.

Het bestuur van het KNHG telt acht leden. Voorzitter is Susan Legêne), Joost Dankers is penningmeester en Jouke Turpijn secretaris. Daarnaast hebben vier andere bestuursleden speciale portefeuilles: Charles Jeurgens (archieven), Carla van Boxtel (onderwijs), Beatrice de Graaf (congressen) en Martine Gosselink (musea). Catrien Santing is bestuurslid vanuit haar functie van redactievoorzitter van BMGN – Low Countries Historical Review. En er is een negende zetel vacant die zal worden bezet door een promovendus.

Wil jij dat nieuwe bestuurslid worden?

Stuur dan vóór 1 mei 2015 je cv en een korte motivatie (1A4) waarin je uitlegt wat jij als KNHG-bestuurslid zou willen en kunnen bijdragen. De zittingstermijn is twee jaar, met mogelijke verlenging tot vier jaar. Het bestuur vergadert ongeveer vier keer per jaar in Den Haag, reiskosten worden vergoed. Daarnaast zijn er verschillende thematische bestuurscommissies actief.
Je cv en motivatie kun je sturen aan de directeur van het KNHG, Leonie.de.Goei@huygens.knaw.nl, die desgewenst ook meer informatie kan verschaffen.

 
Posted: 2015-02-27 More...
 
More News...

Vol 129, No 4 (2014)


Cover Page